Juridik

lång erfarenhet och
på ett professionellt sätt

  • Familjerätt och
    arvsrätt

  • Straffrätt

  • Skattejuridik

  • Avtalsrätt

  • Allmänjuridik

För privatpersoner, familjeföretag och bostadsaktiebolag

Jurister

Advokat, vicehäradshövding
Heikki Maunila

Tidigare arbetsuppgifter

Tidigare och nuvarande förtroendeuppdrag

 

Vicehäradshövding

Anna-Leena Maunila

Tidigare arbetsuppgifter

Tidigare och nuvarande förtroendeuppdrag

Intressen

Jag är intresserad av musik, särskilt cello musik, teater, fritidsfirande på stugan, estnisk kultur och språk.

Julkaisujärjestelmä SiteSystem Netello Systems Oy