Oikeusasiat

pitkällä kokemuksella ja
ammattitaidolla

  • Perhe- ja
    perintöoikeus

  • Rikosoikeus

  • Vero-oikeus

  • Sopimusoikeus

  • Yleisjuridiikka

Yksityishenkilöille, perheyrityksille ja asunto-osakeyhtiöille

Perhe

Avioero, avoero, ositus, lasten huolto ja tapaaminen, elatus, lasten huostaanotto

Hoidamme kaikkia perhe- ja perintöoikeuteen liittyviä asioita. Avioero tai avoero ovat tilanteita, joissa usein tarvitaan oikeudellista asiantuntemusta omaisuutta jaettaessa. Joskus vain tarkistamaan, että kaikki menee lain mukaan tai ettei sopimusta tehtäessä tule oikeudenmenetyksiä. Joskus taas puolisot eivät pääse yhteisymmärrykseen omaisuuden jakamisesta.

Teemme ositussopimuksia ja omaisuuden erottelusopimuksia. Riitaisissa tapauksissa avustamme toista osapuolta. Toimimme usein käräjäoikeuden määräämänä pesänjakajana avioeron jälkeisessä osituksessa.

Lasten huolto, asuminen tapaaminen ja elatusapu ovat asioita, joista puolisot voivat sopia, jolloin sopimus vahvistutetaan sosiaalitoimistossa. Riitaisissa tapauksissa avustamme sovintoneuvotteluissa ja mahdollisessa oikeudenkäynnissä. Ensisijainen pyrkimys on lapsiasioissa kuitenkin aina sopiminen.

Lapsen kiireellinen sijoittaminen ja huostaanotto ovat tilanteita, joissa vanhemmat, jos vastustavat sijoittamista tai huostaanottoa, tarvitsevat oikeudellista apua valittaessaan hallinto-oikeuteen kiireellistä sijoittamista koskevasta sosiaaliviranomaisen päätöksestä ja antaessaan selitystä hallinto-oikeudelle huostaanottohakemuksen johdosta.

Perintöoikeus

Testamentti, perunkirjoitus, perinnönjako, omaisuusjärjestelyt, perintöriita

Kuolemantapauksessa perunkirjoitus on pidettävä kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perinnönjako vaatii oikeudellista asiantuntemusta. Perintövero on otettava myös huomioon. Toimitamme perunkirjoituksia ja perinnönjakoja. Erimielisissä perinnönjakotilanteissa avustamme osakasta. Toimimme usein käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja/tai pesänjakajana.


Julkaisujärjestelmä SiteSystem Netello Systems Oy