Oikeusasiat

pitkällä kokemuksella ja
ammattitaidolla

  • Perhe- ja
    perintöoikeus

  • Rikosoikeus

  • Vero-oikeus

  • Sopimusoikeus

  • Yleisjuridiikka

Yksityishenkilöille, perheyrityksille ja asunto-osakeyhtiöille

Yksityisoikeus

Sopimus, kauppakirja, vuokra-asia, vahingonkorvaus

Ennen kauppaan tai sopimukseen sitoutumista on syytä tietää, mihin on sitoutumassa. Tietämättömyys tai lukematta jättäminen eivät ole vapautumisperusteita. Neuvomme sopimusten ja kauppakirjojen laatimiseksi etujenne mukaisiksi ja selkeiksi. Usein riitaa aiheutuu, kun osapuolet ymmärtävät keskenään laatimansa sopimuksen eri tavalla.

Tyypillisiä hoitamiamme yksityisoikeudellisia asioita ovat myös mm. vuokra, häätö, vahingonkorvaus, saatavan perintä, vakuutuskorvaus, potilasvahinko, asunto-osakeyhtiö, verotus, oikeudenkäynti ja lähestymiskielto.

Oikeudenkäynti voidaan sopia, vaikka asia on jo vireillä oikeudessa. Kotivakuutus ja keskituloisellekin nykyään kuuluva oikeusapu korvaavat oikeudenkäynnin kustannuksia myös silloin, kun riita sovitaan ilman oikeuden tuomiota.


Julkaisujärjestelmä SiteSystem Netello Systems Oy